Oud bloed versus nieuw bloed in de gemeenteraad

Er zijn vele langlopende dossiers in een gemeente. Denk in Waalre bijvoorbeeld aan de aanpak van het doorgaand verkeer door verschillende dorpskernen. In 2002 was er nog niets. Er was geen samenwerking tussen fracties, laat staan tussen gemeentes in de regio, het was ieder voor zich. Door mensen te kennen en dossiers te volgen, cruciale bestuurlijke posities en besluiten in de juiste richting te lobbyen, is het gelukt om financiële middelen (140 miljoen Euro) en politiek draagvlak te krijgen en te behouden voor een bepaald tracé. Op dit moment vindt uitvoering plaats en wordt een nieuwe weg -de Westparallel N69- aangelegd.

Van de politici van het eerste uur zit haast niemand meer in de huidige gemeenteraad. Toch is de historie van belang. Bijvoorbeeld bij de afspraken met Valkenswaard over het aantal motorvoertuigen per etmaal door de kerkdorpen Aalst en Waalre. Door onze kennis over de onderhandelingen van bijna 10 jaar geleden, is het mogelijk om de nieuwe wethouders van cruciale informatie te voorzien. Door kritische vragen hierover te stellen, weten de wethouders dat ze gecontroleerd worden. Zie onze vragen hierover: //www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/documenten/schriftelijke-vragen/7515d7d4-b535-4eac-b4d4-96f6668bc6c6.
Ook voor andere dossiers is historische kennis nuttig, bijvoorbeeld over de sociale woningbouw bij De Smaragd, Het Klooster, afspraken over zonne- en windenergie etc. Allemaal langlopende dossiers.

Tegelijkertijd is een frisse blik nodig: ook bij ZW14 zijn nieuwe mensen welkom. Een nieuwe generatie gebruikt eigen middelen voor contacten met inwoners -heel belangrijk voor volksvertegenwoordigers- en heeft nieuwe ideeën. Idealiter is er een kruisbestuiving tussen oud en nieuw: ZW14 leidt graag jonge mensen op voor het bestuur van Waalre en is ook heel erg benieuwd naar de inbreng van een nieuwe generatie politici.

Het zou mooi zijn als deelnemers van de cursus Politiek Actief zich verdelen over alle politieke partijen in Waalre, zodat politieke partijen een bewuste keuze moeten maken voor nieuwe mensen versus ‘oude’ mensen op de kieslijst.

Lees ook de uitleg van andere begrippen die in verschillende media genoemd zijn over de politiek in Waalre:

Overstappen-naar-versus-het-oprichten-van-een-politieke-partij/
Verplicht-stemgedrag-van-volksvertegenwoordigers/
Recyclen-van-oudjes/