Verplicht stemgedrag van volksvertegenwoordigers?

Mag je in de politiek geen eigen mening meer hebben? Het antwoord is ja en nee.
Het belangrijkste is -vindt ZW14- dat feiten ten grondslag liggen aan meningen, zo nodig door het zelf doen van gedegen onderzoek en dit (openbaar) te delen met anderen. Door kennisuitwisseling en luisteren, buiten de formele vergaderingen en juist met inwoners en organisaties, vorm je je een mening over achtergronden en belangen die spelen.
Dit geldt voor alle stadia van het politiek actief zijn.
Tijdens het opstellen van het verkiezingsprogramma worden door inwoners en organisaties bijvoorbeeld allerlei ideeën aangedragen. Geïnteresseerde kandidaten kunnen ook meewerken aan de verkiezingsprogramma’s en zelfs delen ervan schrijven. Als onderdeel van hun kennismaking met de politiek is het een mooie gelegenheid om zich te verdiepen in de onderwerpen waarin ze (nog) niet thuis zijn en erover in gesprek gaan met velen.
Uiteindelijk is het toch mogelijk dat over onderdelen van het verkiezingsprogramma kandidaat-raadsleden een afwijkende mening blijven houden. Het is dan netjes om hiervan tijdig het partijbestuur op de hoogte te brengen. Afhankelijk van de zwaarte van het onderdeel hoeft een afwijkende mening geen bezwaar te zijn.
‘Niet-onderhandelbare onderwerpen’ vereisen wel een harde afspraak over eventueel stemgedrag. Bij ZW14 was in 2014 bijvoorbeeld een voorwaarde voor kandidaten, dat zij zouden instemmen met de aanleg van het fietspad Oude Spoorbaan en met het herstel van het Raadhuis Aalst-Waalre. Dat waren namelijk twee politiek gevoelige en spannende dossiers waarvan de oprichters van ZW14 grote voorstander waren.
Tijdens het raadslidmaatschap zullen er zeker nieuwe onderwerpen en voorstellen zijn waarbij raadsleden zich niet senang voelen. In fractievergaderingen dient dit besproken te worden, zodat duidelijk is waarom een raadslid tegen of juist voor een bepaald besluit is en alle belangen meegewogen kunnen worden. Voor een goede onderlinge verstandhouding is het essentieel dat de andere fractieleden niet verrast worden tijdens de stemming in de raadsvergadering, maar dat het vooraf bekend is en goed doorgesproken.

Lees ook de uitleg van andere begrippen die in verschillende media genoemd zijn over de politiek in Waalre:
Overstappen-naar-versus-het-oprichten-van-een-politieke-partij/
Oud-bloed-versus-nieuw-bloed-in-de-gemeenteraad/
Recyclen-van-oudjes/