Overstappen naar versus het oprichten van een nieuwe politieke partij

Als u als volksvertegenwoordiger gekozen bent in de gemeenteraad/Provinciale Staten/Tweede Kamer, dan zit u daar zonder last of ruggenspraak: niemand kan u zomaar uw functie afnemen. Politieke partijen zullen u wel vooraf een document laten ondertekenen dat u uw zetel beschikbaar stelt aan de politiek partij als het om een of andere reden tot een breuk komt. Juridisch kunnen zij u niet tegenhouden om over te stappen naar een andere politiek partij of een eigen fractie te vormen. Overstappen is zo gebeurd met een briefje naar de griffier, collega-bestuurders en de buitenwereld.
Het gebeurt heel veel, helaas. Veel overstappers hebben namelijk zelden zelf voldoende voorkeurstemmen gekregen bij de verkiezingen om op eigen kracht verkozen te worden.

Het oprichten van een nieuwe politieke partij vereist veel meer dan een kort briefje. De politieke partij moet juridisch opgericht worden, vastgelegd bij een notaris, er zijn een bepaald aantal formele steunbetuigingen van inwoners nodig, er moeten kandidaten gevonden worden en formeel een kieslijst ingediend. Pas na het tellen van de stemmen blijkt of de nieuwe politieke partij op voldoende steun kan rekenen bij de bevolking.

ZW14 is in 2014 opgericht om zeker te stellen dat bepaalde besluiten door een nieuwe gemeenteraad bekrachtigd zouden worden, namelijk de aanleg van het fietspad Oude Spoorbaan en het herstel en renovatie van het voormalige Raadhuis Aalst-Waalre. (Beiden zijn inmiddels gerealiseerd.)

Lees ook de uitleg van andere begrippen die in verschillende media genoemd zijn over de politiek in Waalre:
Verplicht-stemgedrag-van-volksvertegenwoordigers/
Oud-bloed-versus-nieuw-bloed-in-de-gemeenteraad/
Recyclen-van-oudjes/