Zelf je de materie eigen maken

Raadswerk is net echt werk: je zult zelf inspanning moeten leveren om het goed te doen.
Bij het dossier Het Klooster is het wel heel gemakkelijk om ‘de rekenkamer’ een ‘onderzoek’ te laten doen. ‘Dan hoeft de raad zich tenminste niet in de details te verdiepen.’

Maar om werkelijk te leren van de fouten die -ook door de gemeenteraad- zijn gemaakt, is het juist wel belangrijk om je als raadslid in de details te verdiepen. En niet alleen de conclusie lezen in een of ander rapport. Pas daarna kun je als je eigen bevindingen daar aanleiding toe geven, motiveren waarom gemeenschapsgeld nodig is om een externe partij diepgaander onderzoek te laten doen. Lees hier over het ‘huiswerk voor de fracties’ komende zomermaanden.