Reactie op de Jaarrekening 2020

Geachte voorzitter, aanwezigen, toehoorders thuis,

Zoals in de inleiding van de jaarstukken 2020 al vermeldt,  was het afgelopen jaar een bewogen jaar met voor onze gemeente als een van  de dieptepunten de veelbesproken bestuurscrisis.” Never let a good crisis go to waste “ is de originele uitspraak -maar wij hanteren vaak een andere vorm-,  en voorzitter,  deze crisis is dan ook niet onbenut gebleven. De gevolgen van deze crisis hebben in positieve zin vorm gekregen waar wij als gemeente ons voordeel mee doen. Zowel college als raad hebben een nieuwe weg ingeslagen en de toen heersende wijze van werken is overboord gezet er is een stevige  kwaliteitsslag gemaakt.

Een zgn. zakencollege, dwz. een college dat  niet gebonden is aan een coalitieakkoord en het verdwijnen van oppositie en coalitiepartijen in de raad heeft geleid tot een vorm van samenwerking en overleg die tot medio vorig jaar ongekend was. Beiden gremia hebben hier hun verantwoordelijkheid genomen.
Voorzitter, natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten in een samenspel van college, raad en organisatie, natuurlijk staan partijen in het debat tegenover elkaar en zijn het niet altijd eens, maar de positieve ontwikkelingen die duidelijk zichtbaar zijn mogen gerust wat meer benadrukt worden. Jammer dat in de media het negatieve frequent naar voren komt en deze berichten een echo van elkaar zijn. Zelfs vorige week n.a.v. de politieke markt werd er weer een zogenaamd kritische opmerking gemaakt met een negatieve ondertoon.
Maar ook inwoners van Waalre hebben de kwaliteitsslag kunnen ondervinden, alleen al door bijv. een sterk verbeterde gemeentelijke informatievoorziening in de Schakel.
Voorzitter, voor wat de jaarstukken inhoudelijk betreft, met het afsluiten met een positief saldo van circa 9 ton mogen we ons niet rijk rekenen. Het afgelopen jaar was door het Corona virus een zeer afwijkend jaar en gezien de opgaven die de gemeente in de toekomst nog voor zich heeft is een spaarzaam en terughoudend financieel beleid zeer gewenst.

Daar wil ik het voor nu bij laten. 
Voorzitter , dank voor het woord.

Bert A.J. Links fractievoorzitter ZW14