Waarom is er nog geen antennebeleid?

Eens in de zoveel jaar is er weer ophef over zendmasten in de gemeente: doordat huizen in het voormalige buitengebied gebouwd worden, komen zendmasten midden tussen woningen te liggen.
In 2006 heeft de gemeenteraad er vragen over gesteld.
In 2013 heeft een inwoner via een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur) vragen gesteld.
En het antennebeleid van Valkenswaard is al eens door raadsleden bekeken, bijvoorbeeld in 2013.
Op 2 maart j.l. is er via een Motie vreemd aan de orde van de dag, wederom het Antennebeleid aan de orde gesteld.

Toch is er nu recent weer een vergunning afgegeven voor een grotere zendmast bij de Winterbleeck. Een zendmast die volgens de ruimtelijke plannen met bos omgeven zou zijn, maar volledig in zicht ligt van omwonenden. Lees hier onze vragen en bekijk de oude stukken.