De Regionale Energietransitie: controle door gemeenteraad hard nodig

ZW14 heeft zogenaamde Artikel 39 vragen gesteld aan het College B&W van Waalre over de wijze waarop besluiten van de gemeenteraad van Waalre verwerkt zijn in de RES MRE 1.0. Erg lastig om dit te doen, maar wel een belangrijke taak van raadsleden. Waarom zijn veel zoeklocaties van de kaart verdwenen is zijn zoekgebied 13 voor windmolens en zoekgebied 19 voor een zonnepark gewoon overeind gebleven?
Lees hier onze vragen aan het College.