Doeltreffende maatregelen nodig voor weren sluipverkeer

Bron: openbare stukken bij agendapunt 5 van de Oordeelsvormende vergadering van 21 september j.l.: Oordeelsvormende bijeenkomst 21 september 2021 – Gemeente Waalre

In de Overeenkomst over de overdracht van de N69 van de provincie naar de gemeente Waalre staat dat
’direct na de openstelling van de Westparallel N69 zal de gemeente maatregelen treffen op het in lid 1 genoemde wegvak om de effectiviteit van de Westparallel N69 zo optimaal mogelijk te maken. Bij de uitvoering hiervan zal de gemeente voorrang geven aan doeltreffende maatregelen ter voorkoming van sluipverkeer op het betreffende wegvak.’’
NB. De effectiviteit van de Westparallel N69 wordt mede bepaald door doeltreffende maatregelen om het sluipverkeer door Waalre-Dorp te beperken.
Zie Artikel 3 onderdeel 5 ‘Voorwaarden overdracht’ punt g. :

Aanvullend: In het Gebiedsakkoord van 27 juni 2012 dat ondertekend is door o.a. de gemeente Valkenswaard en Waalre, staat dat de huidige doorgaande wegen (N69, maar dus ook de Traverse) als verblijfsgebied ingericht dienen te worden. Dat betekent maximaal 30 km/uur ! Zie punt 23 en 24 van pagina 18: