Een succesvolle raadsvergadering!

Mede dankzij de goede voorbereiding en samenwerking met inwoners, ambtenaren, andere fracties en de wethouder zijn op dinsdag 21 september 2021 zowel een Amendement als een Motie -geïnitieerd door ZW14 – unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Erg goed dat samenwerking zo positief kan verlopen en naar verschillende belangen wordt gekeken.

Het Amendement ging over voorwaarden in het bestemmingsplan Landgoed Achtervoorde. Lees hier het amendement: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Waalre&id=741d0a47-bb6b-4a04-8859-8ba8518441c7

De Motie ging over een onderzoek dat veilig recreëren op het Gat van Waalre mogelijk moet maken. Inwoners hadden hiervoor al in het voorjaar van 2020 (!) een petitie aangeboden aan de toenmalige burgemeester. Daarvan wisten de raadsleden toen helaas niets. Lees meer