Reconstructie openbare proces resulterend in zoekgebied 13 voor windmolens

Aan:       voorzitter van de Stuurgroep RES van de MRE Frans Kuppens

Betreft: Windmolens op zoeklocatie 13: resultaat van een zorgvuldig proces?

Geachte heer Kuppens,
Bijgevoegd is een rapport dat een reconstructie is van het openbare proces dat geleid heeft tot de beperking van locaties voor windenergie ten zuiden van Eindhoven ofwel zoekgebied 13.
De inhoud is afgeleid van openbare beraadslagingen en openbare stukken van de gemeenteraad van Eindhoven en Heeze-Leende. Een intensief en veel tijd vergend traject.
De fractie van ZW14 verzoekt u dringend om de inhoud ervan onder de aandacht te brengen van de deelnemers van de gecombineerde vergadering van het Portefeuillehoudersoverleg energietransitie en Stuurgroep RES van woensdag 29 september a.s. en hen om een reactie te vragen.
Deze brief en het rapport staan ook op de openbare website www.ZW14.nl.

Hoogachtend,
Bert A.J. Links
fractievoorzitter ZW14 gemeenteraad Waalre

***** Deze brief is tevens verzonden aan:
Kopie:   vice-voorzitter van de Stuurgroep RES van de MRE en
                             tevens portefeuillehouder energie Eindhoven  Rik Thijs
               vice-voorzitter van de Stuurgroep RES van de MRE Stef Luijten
               portefeuillehouder energie Waalre Maarten Pieters
               portefeuillehouder energie Heeze-Leende Frank de Win
               gedeputeerde Provincie Noord Brabant Annemarie Spierings
               gemeenteraad Eindhoven
               gemeenteraad Heeze-Leende
               gemeenteraad Waalre

Datum: 25 september 2021