Komt er wel/geen 30 km/uur op Eindhovenseweg?

Alleen vanavond nog heeft de gemeenteraad van Waalre een kans om de barrierewerking in Aalst van de Eindhovenseweg enigszins te beperken: alleen door het amenderen van het besluit over de Eindhovenseweg dat er een 30 km zone dient te komen i.p.v. 50 km per uur.
De opdracht om de huidige doorgaande wegen een verblijfsgebied te maken met 30 km per uur, is zelfs vastgelegd in het Gebiedsakkoord uit 2012. Daarnaast heeft de gemeenteraad op 22 mei 2012 al unaniem een motie aangenomen voor het instellen van 30 km/uur op zowel de Eindhovenseweg als de Traverse. Het heeft dus geen zin om weer een motie daarvoor aan te nemen. Die kan het College naast zich neer leggen. Er is intensief overleg tussen fracties om een amendement aangenomen te krijgen dat afdwingt dat er een 30 km/ uur komt op de Eindhovenseweg. Wordt vervolgd!

Bijgevoegd een van de amendementen die ZW14 heeft voorbereid.