Onderzoek naar 30 km/u op Eindhovenseweg

Nu de gemeente Waalre eigenaar is van de Eindhovenseweg -voorheen N69- mag ze zelf de weg herinrichten. Op 5 oktober 2021 heeft ze daarvoor een budget van 1,5 miljoen Euro beschikbaar gesteld. In een unaniem aangenomen amendement is daarbij opdracht gegeven om voor het stuk tussen de Raadhuisstraat en de Koningin Julianalaan onderzoek te doen naar de mogelijkheden om deze in te richten als een een weg met een maximale snelheid van 30 km/uur.
Een wens van ZW14 was ook om de ventwegen in te richten als fietsstraten zoals ook in de Nota van Uitgangspunten staat. De wethouder komt hier op terug.