D66 CDA AWB en PvdA steunen motie voor afwijzing windmolens bij De Hogt niet

De door VVD en ZW14 geïnitieerde Motie waarin werd gevraagd om nu al aan de regio kenbaar te maken dat windmolens bij De Hogt in zoekgebied 13 ongewenst zijn, is in de raadsvergadering van 5 oktober 2021 afgewezen.
Er was steun van Groen Links en G&P. Maar Aalst Waalre Belang, D66, PvdA en CDA stemden tegen.
‘De motie zou niet uitvoerbaar zijn’ en volgens het CDA zou Waalre bestuurlijke schade ondervinden….

Extra vreemd zijn de openbare reacties op Twitter. Bijgevoegde foto toont tweets en likes van de fractievoorzitter van D66 en fractievertegenwoordiger van de PvdA. De tweets zijn n.a.v. uitleg waarom ZW14 voor deze Motie was (namelijk een zeer onzorgvuldig selectieproces van de zoekgebieden, zie elders op deze website) In de betreffende tweets staat o.a. … Neem gewoon een besluit en ga aan de slag…. en ‘Puntje bij paaltje wil een groot deel vooral dat anderen het probleem oplossen’.
De ‘discussie’ op twitter was weinig verheffend en was geen toonbeeld van respect voor een gedegen democratische aanpak van een complex probleem. Terwijl dat juist een voorwaarde is voor draagvlak van eventuele oplossingen. Zie de citaten van H.J. Willink in onze reconstructie van het openbare proces dat geleid heeft tot de beperking van zoeklocaties voor windenergie ten zuiden van Eindhoven ofwel zoekgebied 13.