Inwoners belonen bij opvang hemelwater

Tijdens de behandeling van de begroting heeft ZW14 voorgesteld inwoners middels gemeentelijke belastingen te belonen als zij zelf hun hemelwater opvangen of meer gras planten in hun tuin. Er zijn gemeenten die dit al doen. Bijvoorbeeld Son en Breugel. Lees hoe zij dat doen.

Waarom is dat nodig? Begin deze eeuw was de houding van de gemeente ‘inwoners ontzorgen van de watertaken’, ofwel regenwater van daken en verharding bij particulieren werd via regenpijpen naar het riool afgevoerd. Met als gevolg dat water in korte tijd via de Riool Water Zuivering ons gebied uit is. Dat heeft geleid tot verdroging van de ondergrond (droge vennen, dode bomen) en sinds een aantal jaren tot veel (riool)wateroverlast in lagere delen van Waalre. Het blijkt echter heel moeilijk om inwoners te motiveren om nu weer regenwater in de eigen tuin te verwerken (waar ze wel wettelijk toe verplicht zijn). Vandaar dat enige jaren geleden ZW14 succesvol gepleit heeft voor subsidie bij afkoppelen regenwater. Maar dat blijkt nog steeds onvoldoende. Door extra financiële beloning over meer jaren hoopt ZW14 dat daarmee dure investeringen in uitbreiding en vroegtijdige vervanging van riolen voorkomen kunnen worden. Plus natuurlijk minder (riool)wateroverlast en minder verdroging. Wordt vervolgd!