Rectificatie over houten bankjes op Den Hof

In ons stuk over ‘Windmolens, 30 km houten bankjes en meedoen’ schreven we dat in de stukken over herinrichting van Den Hof staat dat ‘de betonnen randen van verhoogde bakken (van plantsoentjes) dienst doen als zitrand’. Er zouden op ‘enkele plekken houten zitelementen’ komen.
Beton is echter koud en ongezond voor mensen. Houten bankjes zijn veel fijner.

Na verduidelijk van de wethouder (dank daarvoor) blijkt gelukkig dat op veel betonnen randen van de groenbakken, een soort houten bankjes komen.
Een eigen zitkussentje meenemen is dus toch niet nodig.

De bestaande houten banken zullen hergebruikt worden op een plek elders in de gemeente.
Dinsdag 14 december 2021 neemt de gemeenteraad van Waalre een besluit over herinrichting van Den Hof.
Andere belangrijke onderwerpen zijn het besluit of er wel of niet de maximum snelheid 30 km/uur wordt op het wegvak naast Den Hof. Ook de Omgevingsvisie en de Regionale Energiestrategie staan op de agenda, met o.a. besluiten over wel of niet juridisch vastleggen dat windmolens bij De Hogt zijn toegestaan.

Zelf kijken
Zowel over de windmolens als over Den Hof neemt de gemeenteraad op 14 december 2021 een besluit. De vergaderingen zijn digitaal te volgen of  naderhand terug te kijken. Doe dit eens om zelf te beoordelen hoe fracties te werk gaan. De link naar de stukken en de opname van de vergadering kunt u vinden via www.waalre.nl ‘bestuur en organisatie’ ‘vergaderingen gemeenteraad’ ‘archief vergaderingen’/’komende vergadering’. Interessant en nuttig!