Niet per kilo, maar per kliko

Op 14 december heeft de gemeenteraad een positief besluit genomen over een nieuw afvalinzamelingssysteem. Afval is eigenlijk het verkeerde woord, want het gaat erom zoveel mogelijk grondstoffen terug te winnen.

Bij het nieuwe inzamelingssysteem van Waalre gaan inwoners betalen per keer dat ze de grijze bak met restafval buiten zetten. De frequentie van het ophalen van restafval gaat omhoog van 1 naar 2 keer per maand, waardoor inwoners de kliko pas buiten hoeven te zetten als deze vol is. Ook is besloten aanvullende service aan te bieden voor o.a. kapotte meubels.

Een huishouden dat goed afval scheidt, hoeft bij het nieuwe inzamelsysteem niet duurder uit te zijn dan nu het geval is. Goede voorlichting over welke ´afval alias herbruikbare grondstof´ in welke afvalstroom thuis hoort, is  cruciaal. Het uiteindelijke doel zal zijn om maximaal 30 kg restafval per inwoner te bereiken. Dit inzamelsysteem is een eerste stap in die richting.

Op de digitale afvalkalender http://afvalkalender.waalre.nl is een afvalwijzer te vinden waarin aangegeven staat wat voor soort afval bij welke afvalstroom hoort. Er is ook een zoekfunctie beschikbaar waar inwoners kunnen zoeken per product.  Schrijver dezes maakt een lijst van ‘afval’ dat niet op de lijst voorkomt of waar de instructie onduidelijk is. Helpt u mee om grondstoffen maximaal terug te winnen?