Op excursie langs mooie zonneparken

Niets doen is geen optie. Daarom heeft ZW14 ingestemd met ‘zoekgebied 19 voor de opwek van zonne-energie’ in de Omgevingsvisie van Waalre. Maar dan moet dat zonnepark wel aan allerlei voorwaarden voldoen. Dat heeft Waalre ook zelf in de hand en er is heel veel mogelijk.

Misschien als idee; een excursie organiseren langs zonne-parken die aan bovenstaande voorwaarden voldoen. Er zijn al verschillende mooie voorbeelden genoemd tijdens de raadsvergadering.
Indertijd bij het ontwerp van het nieuwe gemeentehuis is de gemeenteraad samen met belangstellenden ook op bezoek geweest bij andere gemeentehuizen om ideeën op te doen.