Geen windmolens bij De Hogt

Op 16 december heeft de gemeenteraad van Waalre unaniem ingestemd met het Amendement om in de Omgevingsvisie zoekgebied 13 voor de opwek van windenergie bij De Hogt te schrappen.

Niets doen is geen optie. Ook Waalre dient haar bijdrage te leveren aan de energietransitie. ZW14 heeft daarom wel ingestemd met zoekgebied 19 voor de opwek van zonne-energie bij het Achtereind. De wijze waarop dat vorm krijgt, heeft Waalre geheel in eigen hand. Er zijn veel mooie voorbeelden van elders in Nederland hoe dat kan. De gemeenteraad heeft al eerder aangegeven dat het landschappelijk ingepast dient te worden, de biodiversiteit moet toenemen en dat het slechts tijdelijk is.
Daarna moet het natuur worden. Inwoners van Waalre moeten voor minstens 50% van de financiële voordelen mee kunnen doen.