Besluit over de Omgevingsvisie en de Regionale Energie Strategie uitgesteld tot 16 december

Op de raadsvergadering van 14 december stonden zoveel grote onderwerpen dat het Presidium (overleg van de fractievoorzitters met de burgemeester) besloten heeft bovenstaande onderwerpen op 16 december te bespreken. De Omgevingsvisie legt juridisch vast wat er waar in Waalre mogelijk is. Een zeer belangrijk document dus. De Regionale Energie Strategie (RES) staat ook ter discussie. O.a. over zoekgebied voor windenergie bij De Hogt. Terecht is hier veel belangstelling voor. Zie o.a. het artikel in het ED:
Onrust onder inwoners Waalre door zoektocht naar geschikte plek voor windmolens | Deze verhalen mag je niet missen | ed.nl

Lees ook onze reconstructie van het besluitvormingproces (heel veel zoekgebieden voor windenergie zijn geschrapt in de regio) en een samenvatting.