Onderzoek ‘Op Rozen’ model uit Ede

Motie ‘onderzoek Op Rozen model van Ede voor toepassing in Waalre’
Gezien de sinds februari j.l. drastisch veranderde situatie op de energiemarkt en naast besparing, het lokaal opwekken van energie steeds belangrijker wordt, is het misschien tijd om opnieuw de mogelijkheden voor grootschalig opgewekte energie te bekijken. Uit gesprekken met inwoners bleek dat het draagvlak voor bijvoorbeeld een zonneveld groter is, als de opbrengsten/winst bij alle inwoners terecht komt en niet alleen bij partijen die geld kunnen inleggen.
In Ede is er een succesvol energieproject volgens het ‘Op Rozen’ model. Zie bijgevoegde links.

Uit Hieropgewekt 1 mei 1019: Lage inkomens kunnen met ‘Op Rozen’ model ook meedoen in lokale energieprojecten | HIER opgewekt
Uit Binnenlands Bestuur 20 april 2022: Realisatiefonds helpt gemeente Ede (binnenlandsbestuur.nl)
Mogelijk financiering mbv. Realisatiefonds voor energiecoöperaties – Energie Samen

De kern van de motie zou kunnen zijn:
Onderzoek de mogelijkheden en het draagvlak voor een zonnepark volgens het ‘Op Rozen model van Ede’