Maak fietspaden ook toegankelijk voor mensen met een beperking

Motie ‘vergroot toegankelijkheid fietspaden voor mensen met een beperking’
Uit de beantwoording van de technische vragen blijkt dat er overleg is met de Fietsersbond in Waalre over de fietspaden in Waalre. Om de ‘toegankelijkheid voor inwoners met een beperking’ (zie elders in de begroting) te verbeteren, dienen de fietspaden ook toegankelijk te zijn voor de bredere fietsen van bijvoorbeeld ‘Fietsmaatje’ of voor scootmobielen met begeleider.
In de 5e Turap worden op korte termijn al nieuwe investeringen gepland in bepaalde fietspaden die niet alleen voor smalle fietsers aantrekkelijk zijn.
De kern van de motie zou kunnen zijn:
‘Betrek partijen met kennis over toegankelijkheid van fietspaden voor mensen met een beperking bij het inrichten van fietspaden.’