Ad Dams: mensen maken het verschil

N.a.v. een ingezonden brief in De Schakel van 16 februari 2022 ging Ad Dams op onderzoek naar wat daar allemaal beweerd wordt over de politiek in Waalre en over lokale partijen. Lees hier zijn reactie.

Zijn advies: Verdiep u als kiezer in hetgeen partijen hebben bereikt afgelopen jaren. En dan niet o.b.v. een pagina grote advertentie, maar o.b.v. controleerbare detailinformatie op bijvoorbeeld websites van politieke partijen. Wat blijkt: Mensen maken het verschil!
Daarom: ga stemmen op 16 maart. Stem betrokken en kritisch, Ad Dams, lijst 5, plaats 2

Lees ook over het CPO project in De Smaragd. Ad van Ginneken, kandidaat raadslid voor ZW14 (plaats 4) die hiermee het verschil maakt.