Inspiratieprogramma gepubliceerd

Het team van ZW14 heeft afgelopen weken keihard gewerkt. Naast het reguliere raadswerk en eigen onderzoek naar o.a. sociale koopwoningen bij De Smaragd, is het Inspiratieprogramma opgesteld. We noemen het bewust geen verkiezingsprogramma, want wij willen open staan voor misschien wel veel betere ideeën voor een duurzaam en toekomstbestendig Waalre. Er staan dus weinig beloftes in zoals dat gebruikelijk is om kiezers te lokken.
Van burenruzies tot bestemmingsplannen: voor goed raadswerk is eigen onderzoek van groot belang. Dat past bij ZW14. Daarnaast werken we graag samen inwoners. Onze website toont voorbeelden van wat we samen bereikt hebben. Zoals bijvoorbeeld bij de energietransitie en de aanpak van verkeersoverlast en de woningnood. In het Inspiratieprogramma staan ook veel verwijzingen naar voorbeelden elders in Nederland. Iedereen wil tenslotte dat Waalre het mooie dorp blijft, met zijn kenmerkende groene karakter en vele authentieke elementen. Waar mensen elkaar kennen en willen helpen. Kortom: waar het fijn wonen is voor iedereen.Laat u inspireren…