Opvang asielzoekers keihard nodig

ZW14 steunt het college van burgemeester en wethouders bij hun inzet voor de crisisnoodopvang van asielzoekers in Waalre: dat is keihard nodig, gezien de mensonterende situaties in Ter Apel. Het is een voorrecht om in een mooie gemeente en in een vrij land als Nederland te wonen. Meer doen kan ook:

NB. In april heeft ZW14 vragen over de (on)mogelijkheden van inzet schoolwoningen voor vluchtelingen – Schriftelijke vragen – Gemeente Waalre gesteld. Helaas was dat niet mogelijk.