Wel/niet een raadsprogramma steunen?

ZW14 heeft slechte ervaringen met coalitie/ oppositiestructuren en het daarbij horende machtsdenken. Daarom was ZW14 teleurgesteld in het advies van Harrie Timmermans dat een beperkt aantal fracties een voorstel zou maken voor een raadsprogramma. Diezelfde fracties zouden ook wethouders voordragen en selecteren. In plaats van dat alle fracties hieraan mee zouden doen. ZW14 heeft daarom zelf het initiatief genomen om in ieder geval onze belangrijkste punten met alle fracties te delen. In een bijeenkomst met een open sfeer en waar goed naar elkaar geluisterd werd hebben we een conceptversie van het raadsprogramma kunnen becommentariëren. Het is nog onbekend of onze suggesties zijn overgenomen. Lees meer over onderwerpen die voor ZW14 belangrijk zijn. Papier is echter geduldig, het gaat uiteindelijk om de daden en HOE uitvoering aan het raadsprogramma gegeven wordt! ZW14 hoopt dat de nieuwe wethouders lef en creativiteit hebben en de kennis en ervaring van ALLE raadsleden benutten. Wordt vervolgd!