Zorg dat inwoners kunnen meedenken met de begroting 2023

Het Presidium (daar zitten alleen fractievoorzitters en de burgemeester in) is akkoord gegaan met een procedure voor vaststelling van de begroting waarbij pas heel laat moties en amendement openbaar gedeeld worden. ZW14 vindt dat echter onwenselijk omdat het dan niet mogelijk is om de inhoud te controleren en af te stemmen met anderen. Alleen als amendementen en moties vroegtijdig openbaar bekend zijn, kunnen wij er steun aan verlenen. Zelf zullen wij onze eventuele concept moties en amendementen al voor de oordeelsvormende vergadering van 18 oktober a.s. openbaar en met u en het college delen, zodat daar dan al een inhoudelijke bespreking mogelijk is.