Voer vrachtwagenverbod uit

Afggelopen 20 jaar is aan de gemeenteraad toegezegd dat er een verbod op doorgaand vrachtverkeer uitgevoerd zou komen na aanleg van de westparallel. Die ligt er nu al 2 jaar en nog steeds is er geen verbod. Er zijn wel onderzoeken uitgevoerd waarbij de toon was dat ‘een vrachtwagenverbod heel moeilijk zou zijn en dat het aantal doorgaande vrachtwagens wel meevalt’. ZW14 heeft daarom vragen hierover gesteld in de raadsvergadering van 28 februari 2023. Er is toegezegd dat een onderzoek nodig was voor de juridische basis voor een verbod op doorgaand vrachtverkeer. Dat zou nog voor de zomer aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. ZW14 volgt dit zeer kritisch. Ook als het ‘weinig’ vrachtwagens betreft dient er een verbod te komen. Dan worden namelijk de routesystemen voor vrachtwagens aangepast en kan er gehandhaafd worden. Wat ZW14 betreft herkenbaar voor iedereen met een verbodsbord, zoals in vele gemeenten staat.