Vragen over Traverse en uitleg over standpunt Heikantstraat

Aanwonenden van het eerder aangelegde stuk Traverse Zuid ondervinden nog steeds veel hinder van teveel en te hard rijdend verkeer. Dat wordt o.a. veroorzaakt doordat drempels verlaagd zijn of zelfs weggehaald. Deze zijn niet gecompenseerd door verkeersremmende maatregelen elders. ZW14 hoopt dat er nog aanvullende maatregelen genomen worden, of dat bij het laatste stuk van de Heikantstraat -bij de entree van het dorp- een 30 km regime gaat gelden, waarbij het verkeer flink afgeremd wordt.
Bijgevoegd vragen over de Traverse en uitleg over het standpunt van de gemeenteraad bij de kaders voor de Heikantstraat.

Molenstraat